Loading...

Referenser

Managementkonsult

/Referenser
Referenser2017-11-29T13:13:41+00:00

”Sedan 2013 har Sibcon samarbetat med SEG. Samarbetet har bl a lett till att Sibcon utvecklat sin affärsmodell från att producera timmerhus till att även äga och driva hyresförvaltning. Detta har skapat stora värden i bolaget.”
Mikael Nilsson, Ägare

”Roger Erikssons Transport & Spedition AB har samarbetat med SEG sedan 2014 och tillsammans utvecklat företagsstrukturen så att bolaget idag är ISO-certifierat och har en betydligt bättre organisation. Under denna tid har vi även fördubblat vår omsättning och förbättrat vår lönsamhet…”
Roger Eriksson, Ägare
SEG har varit ett stort stöd under Qloss tillväxtresa. SEG har bidragit både med ovärderlig insikt gällande strategiska beslut och med sin gedigna erfarenhet inom export. Med stor ödmjukhet, engagemang och generositet har de varit med och lotsat oss genom ett generationsskifte där de hjälpt oss bibehålla fokus.
Anna af Uhr, VD Qloss AB
Vårt företag har under de senaste åren växt kraftigt och våra ledningsfunktioner har därför behövt förstärkas och omorganiseras. SEG har som extern konsult och coach lett förändringsarbetet. Efter den genomförda omorganisationen kan jag som ägare nu fokusera på strategiska, långsiktiga frågor för vår fortsatta tillväxt. Vi har också med SEGs hjälp börjat söka fler utländska leverantörer för att bredda vårt produktsortiment. Vi är mycket nöjda med SEGs insatser och vårt samarbete fortsätter.
Johan Erberth
VD/ägare Mälardalens Frukt & Grönt AB
Anders Bergström har under sin tid som styrelseledamot i Europa Institutet varit ett stor stöd när det gäller vår verksamhetsinriktning och strategi. Med humor, engagemang och gedigen kunskap har han engagerat sig i vår verksamhet.
Christina Söderström-Nilsson, f.d. VD Europa Institutet

VÄLKOMMEN

Scandinavian Expansion Group är här för ditt företag. Vi har goda erfarenheter av såväl internationella som inhemska marknader och arbetar med allt från mindre enmansföretag till större organisationer.

KONTAKT

Scandinavian Expansion Group AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Telefon: 0735-16 20 90
info@scandexpansion.com

Pålitliga samarbetspartners i Stockholm!

Kontakta oss