Loading...

Om oss Managementkonsult

/Om oss Managementkonsult
Om oss Managementkonsult2017-11-29T13:13:27+00:00

VÄLKOMMEN TILL SCANDINAVIAN EXPANSION GROUP

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med små och stora företag och hjälpa dem ta sig fram i den hårdnande konkurrensen. Vår verksamhet fokuserar bland annat på att utveckla framgångsrika verksamheter och få dem att bibehålla sin styrkeposition, utveckla strategier för expansion (inom Sveriges gränser men även internationellt) samt hitta skräddarsydda ekonomiska och organisatoriska lösningar för företag i knipa. Detta är bara en bråkdel av vad vi har att erbjuda som konsulter men kan ge dig en bild av hur vår verksamhet fungerar.

John Rydenäs Managment i Stockholm Scandinavian ExpansonJohn Rydenäs
VD och grundare
Har arbetat i många år med allt från förvaltning och utveckling till affärsledning och har den nödvändiga internationella kompetensen som behövs för att hjälpa företag innanför och utanför Norden att hitta nya marknader. Vi ställer höga krav på alla våra anställda för att kunna garantera högsta kvalitet på alla tjänster som vi har att erbjuda. Scandinavian Expansion Groups affärsidé bygger på kompetens, tydlighet och en vilja att underlätta för företag att hitta bästa vägen mot en framgångsrik verksamhet – oavsett om det handlar om en inhemsk eller en internationell marknad.

Anders Bergström Vice VD Scandinavian ExpansionAnders Bergström
Vice VD och affärsutvecklingschef
Civilekonom, har under mer än 35 år arbetat internationellt med affärsutveckling, export, marknadsföring, försäljning, investeringsfrämjande med mera i omkring 70 länder i hela världen. Han har förutom mångårig erfarenhet som managementkonsult haft befattningar på internationell nivå som VD för ett svenskt dotterbolag i USA, affärsområdeschef, marknadschef, försäljningschef, chef för investeringsfrämjande samt after sales & servicechef i olika företag och branscher. Han är även grundare av två företag.

VÄLKOMMEN

Scandinavian Expansion Group är här för ditt företag. Vi har goda erfarenheter av såväl internationella som inhemska marknader och arbetar med allt från mindre enmansföretag till större organisationer.

KONTAKT

Scandinavian Expansion Group AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Telefon: 0735-16 20 90
info@scandexpansion.com

Pålitliga samarbetspartners!

Kontakta oss