Loading...

Företagsdoktor

Managementkonsult

/Företagsdoktor
Företagsdoktor2017-11-29T13:13:14+00:00
Företagsdoktorn Managmentkonsult i Stockholm Scandinavian Expanson

VERKTYG ATT MÖTA UTMANINGAR

Ibland kan det krävas drastiska åtgärder för att få företaget på rätt köl. Vi på Scandinavian Expansion Group ger dig verktyg att ta dig genom och övervinna de utmaningar som ditt företag ställs inför.

Det kan handla om allt från att ditt företag har hamnat i likviditetsproblem, står inför en stor omorganisation eller behöver utveckla en ny strategi för att anpassa verksamheten efter en ständigt fluktuerande marknad. Vi har den nödvändiga kompetens som krävs för att hitta individuella lösningar som vi skräddarsyr efter just ditt företags behov.

VÄLKOMMEN

Scandinavian Expansion Group är här för ditt företag. Vi har goda erfarenheter av såväl internationella som inhemska marknader och arbetar med allt från mindre enmansföretag till större organisationer.

KONTAKT

Scandinavian Expansion Group AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Telefon: 0735-16 20 90
info@scandexpansion.com

Ekonomi

Alla företag ställs någon gång under sin levandsgång inför ekonomiska utmaningar. I dessa fall kan det ofta vara bra att ta in en extern konsult som med ett bredare och opartiskt perspektiv kan hjälpa till att erbjuda nya lösningar och tillvägagångssätt.

Personal/organisation

För att leda ett företag på bästa möjliga sätt krävs det att man tar hand om och vårdar sin personal så att man får ut så mycket som möjligt av deras inneboende kompetens. Detta kan handla om omfördelning av arbetssysslor, ge möjligheter till utveckling, skapa kreativa och lönsamma grupper eller bara hitta sätt att skapa en bra och öppen kommunikation. Vi hjälper till att skapa en organisation som föder tillväxt och framgång där dina anställda kan trivas och utvecklas.

Strategi

Att formulera en tydlig affärsidé som genomsyrar hela verksamheten är viktigt för att ett företag ska bli framgångsrikt idag. Idén i sig kan vara såväl bred som smal beroende på hur verksamhetsplanen ser ut och inom vilken marknad man arbetar, men tydligt är att en delad vision ofta leder till att man snabbare och enklare når sina mål. Vi hjälper till att utforma strategier och verktyg som passar just ditt företag.

Försäljning

Hur ska ett företag agera för att maximera försäljningen? Vilka medel bör man ta till för att se till att företaget får bästa möjliga avkastning på investerade pengar. Vi hjälper till att hitta bra lösningar och metoder för att få fart på försäljningen.

Hjälp och stöd när du behöver det!

Kontakta oss